Hayrabolu'da Tarihi Yapılar
Öncelikle koruyamadığımız ve günümüze ulaşamamış kayıtlarda yer alan tarihi yapılara değinelim...
Hisar mahallesini çevreleyen ve bu mahallemize ismini veren hisar, malesef günümüze ulaşamamıştır. Tek tük kalıntılarına, hisarı oluşturan kayalara halen rastlanabilmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa'nın yaptırdığı hamam ise binaların arasında kalmış ve neredeyse yok olmak üzeredir.
Kayıtlarda yer alan ancak zamana ve vurdumduymazlığa yenilmiş diğer tarihi yapılar ise şunlardır:
Gazi Süleyman Paşa Camii,Beyler Hanı Camii,2 adet köprü, İbrahim Çelebi Camii, Giray Hanlarından Selamet Han'ın konağı ve İskender Paşa Camii.
Hayrabolu'nun Kabahöyük, Delibedir, Kadriye, köylerinde çok değerli Höyükler ve tümülüsler bulunmuştur. Bunlar Ankara Üniversitesi Arkeoloji bölümünce halen incelenmektedir. Hacılı Köyü "Tek Höyük" tümülüsünde yapılan kazılarda Roma İmparatorluğu'nun bir savaşçısına ait yakma (kramasyon) mezar bulunmuştur.

Alpullu Caddesi,Kültür Park'ın önü)1576 yılında inşa edilen ve 1975'te Karayolları tarafından toprağa gömülerek üzerinden yol geçirilen tarihi köprü. Erken Dönem Osmanlı eseri köprünün açığa çıkarılarak onarılması, 2003 yılında Kültür Bakanlığı Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı ile uygun bulunmuştu. Şehir plancısı Kenan Baycan'ın Belediye Meclisi'ne sunduğu imar planı tadilatı, oy birliğiyle kabul edilmiş olmasına rağmen kamulaştırma çalışmalarının yapılması beklenmekte.

PAŞA CAMİİ: Kayıtlarda "Çelebi Sultan Mehmet Camii" olarak ta geçmektedir. İstanbul'un fethinden önce yapılmış (1419) ilçedeki tek camidir. Camiyi yaptıran Çelebi Sultan Mehmed, mimarı, Mimar Hacı İvaz Paşa'dır. 1875'te geniş çaplı bir onarımdan geçmiştir.2001 yılında çatısı çöken cami, son olarak 2004 yılında onarımdan geçirilmiş ve 2005 başında yeniden ibadete açılmıştırSARBAN-I AHMET TÜRBESİ. Kanuni Sultan Süleyman'ın Deve Kolları Kumandanı, şair, evliya Sarban-ı Ahmed'in türbesi. Kanuni'nin fermanıyla 1527 yılında inşa edilmiş,zaman içinde restorasyondan geçirilmiştir.ÇARŞI CAMİİ.Kayıtlarda "Hasib Bey Camii" ve "Kethüdazade Çorumlu Mustafa Bey Camii" olarak da geçmektedir. Çorumlu Mustafa Bey tarafından 1686 yılında yaptırılmaya başlanmış fakat ömrü yetmeyince Mehmet Hasib Bey tarafından tamamlanmıştır.
HASAN BEY CAMİİ. Kayıtlarda "Ulu Camii" ve "Güzelce Hasan Bey Camii" olarak da geçmektedir. II. Beyazıd`ın damadı Güzelce Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır. Yapımına 1486 yılında başlanmış 1499 yılında ibadete açılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir üniversiteden (University of Southern California) heyet gelerek caminin mimarisi hakkında çalışmalar yapmışlar, akademik yayınlarında caminin özellikle ses ve günışığını alma sistemlerine hayran kalmışlardır.

HACILAR KÖPRÜSÜ. Eyalet Valisi Ahmet Ataullah Bey'in (1859 - 1862) Tekirdağ yolu ve Hayrabolu Deresi üzerine yaptırdığı altı gözden oluşan köprüdür.
HAYRABOLU'YA ULAŞIM
Web Page Maker, create your own web pages.